Pohrebníctvo NANTE Zvolen

Prevádzka pohrebnej služby

Pohrebná služba NANTE zabezpečuje kompletné pohrebné služby - zabezpečenie prevozu zosnulého z miesta úmrtia (z domu, bytu, nemocnice, domova dôchodcov...) do chladiaceho zariadenia /prevozy sa uskutočňujú aj v noci, cez víkend či sviatok/, obliekanie a úprava zosnulých, zabezpečenie pohrebného obradu (katolícky, evanjelický aj občiansky), vybavenie matriky /úmrtného listu/, výkop a zásyp hrobu, výroba parte /smútnočných oznámení/, predaj rakiev a smútočných doplnkov, predaj smútočných vencov a kytíc, vklad urny po pohrebe do hrobového miesta, zloženie a založenie betónových aj mramorových platní,...